Tin tức - Sự kiện
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM ĐOÀI

Số: 36 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Cẩm Đoài, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng;

UBND xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng thông báo việc lựa chọn đơn vị đấu giá để thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí dân cư số 3 thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng.

1- Tên địa chỉ của người có tài sản: UBND xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng

2 - Tên tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở tại vị trí dân cư số 3 thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng. cụ thể như sau:

- Số lượng: 52 lô, diện tích: 4.393 m2;

- Giá khởi điểm: 3.900.000 đ/m2 (Ba triệu, chín  trăm nghìn đồng/mét vuông);

Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

3- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá (Yêu cầu tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí):

a - Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trụ sở làm việc riêng, hội trường đấu giá và các máy móc trang thiết bị hiện đại và nhân sự để đảm bảo thực hiện việc đấu giá.

b - Tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực, uy tín và có thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 10 năm trở lên.

c - Có phương án đấu giá cụ thể.

d - Thù lao dịch vụ: UBND huyện và UBND xã sẽ chi trả thù lao dịch vụ dâu giá cho tổ chức đấu giá được lựa chọn theo quy định tại Thông tư số 45 và 48 của Bộ Tài chính (Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

e - Tổ chức đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 25 tháng 7 năm 2018 đến 16 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại UBND xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.                                               

 

                     TM. UBND XÃ

 

 

 

 

 

 


Văn bản đính kèm:
Thong báo lựa chọn tổ chức đấu giá xã Cẩm Đoài.doc
 
Các bài liên quan
Thông báo giờ làm việc mùa đông (06/11/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay27 
 Hôm qua33
 Tuần này60 
 Tất cả61325 
IP: 44.192.26.60